Shanghai: Consolidated List Of The Visa Application Centers

Shanghai: Consolidated List Of The Visa Application Centers

In this blog post, we consolidated a list of the Exit and Entry Administration Divisions accross Shanghai organized by district.

District/区Address/地址Telephone/电话
Baoshan
宝山
628 Baoyang Lu
宝杨路628号,靠近永清路
5612 3456
Changning
长宁
2/F, 788 Gubei Lu, near Hongqiao Lu
古北路788号2楼,靠近虹桥路
6275 8888
Fengxian
奉贤
Bldg B4, No 1, 1529 Wangyuan Nan Lu
王园南路1529号B4幢,靠近白秀路
6789 1234
Hongkou
虹口
1230 Zhongshan Bei Yi Lu
中山北一路1230号1楼,靠近甘河路
6543 2109
Huangpu
黄浦
701 Mengzi Lu
蒙自路701号,靠近中山南一路
6321 2345
Jiading
嘉定
1190 Yongsheng Lu
永盛路1190号,靠近天祝路
5999 1234
Jing’an
静安
188 Hanzhong Lu, near Hengfeng Lu
汉中路188号,靠近恒丰路
6217 9999
Jinshan
金山
585 Mengshan Bei Lu
蒙山北路585号,靠近龙轩路
5739 1234
Minhang
闵行
4099 Zhongchun Lu, near Qinchun Lu
中春路4099号,靠近钦春路
5489 1234
Pudong New Area
浦东新区
No.1500 Minsheng Rd, Shanghai
浦东新区民生路1500号
6854 1199
Pujiang
浦江
No.13 Zhongshandongyi Rd, Shanghai
5359 4570
Putuo
普陀
1913 Daduhe Lu
大渡河路1913号,靠近芷川路
5609 1234
Qingpu
青浦
500 Huapu Lu
华浦路500号,靠近迎港东路
5979 1234
Songjiang
松江
867 Ledu Xi Lu
乐都西路867号,靠近沧慧路
6789 1234
Xuhui
徐汇
999 Nanning Lu
南宁路999号1楼,靠近滨南路
6489 1234
Yangpu
杨浦
605 Songhu Lu
嵩湖路605号,靠近正黎路
6541 2345